PODPORUJEME

V spolupráci s neziskovou organizáciou PIEROTT sa snažíme aj malou čiastkou prispieť k lepšiemu životu pre tých, ktorí nemali v živote toľko šťastia.


Bližšie info na: https://www.pierott.com/